Tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo bị phạt không?