Phân biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh