Quảng cáo sai sự thật có phải là lừa dối khách hàng?