Pháp luật quy định như thế nào khi thang máy trong nhà chung cư không đảm bảo chất lượng ?