Doanh nghiệp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội do dịch Covid.