Xét tuyển viên chức được quy định mới như thế nào?