Chưa xuất trình thẻ BHYT khi cấp cứu có được thanh toán?