Những trường hợp nào phải làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân