Hành vi bán giấy khám sức khỏe bị xử lý như thế nào?