Bị suy giảm khả năng lao động 82% có được hưởng lương hưu không?