Cửa hàng bán hàng qua điện thoại lúc ghi hóa đơn thì ghi như thế nào? Những hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại như thế này ở đâu?

Hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại

Cửa hàng bán hàng qua điện thoại lúc ghi hóa đơn thì ghi như thế nào? Có bắt buộc khách hàng phải ký vào hơn đơn hay không? Những hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại như thế này ở đâu?

Hãy cũng tư vấn kế toán thuế Lawkey tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Căn cứ pháp lý hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại:

Điểm đ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:

“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.”

Đồng thời tại Khoản 9.3 Mục 9 Công văn 1839/TCT-CS năm 2014 có hướng dẫn như sau:

“9.3. Bổ sung hướng dẫn về cách lập tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” 

“Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài” “

Như vậy việc người bán hàng cho khách hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax thì trong trường hợp khách hàng không thể đến để ký tên, thì lúc viết hóa đơn người bán hàng ghi vào tiêu thức “người mua hàng” là “bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX”

Ví dụ hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại:

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn Lawkey xin đưa ra ví dụ sau:

Trương hợp khách hàng Minh H. mua đặt mua Tủ lạnh Sanyo của Công ty TNHH MTV EbeeVN qua điện thoại. Công ty TNHH MTV EbeeVN có thể lập hóa đơn và ghi tại tiêu thức “Người mua hàng” là “Bán hàng qua điện thoại. Như hình bên dưới.

Hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại
Hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại

Lưu ý: Chỉ những trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax hoặc hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài thì không cần chữ ký của khách hàng, đối với trường hợp khách hàng không thể đến trực tiếp ký trên hóa đơn mà không thuộc các trường hợp nêu trên thì người bán hàng cần tìm cách giải quyết để khách hàng ký đầy đủ trên hóa đơn. 

Trên đây là cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng qua điện thoại từ Lawkey. Trên thực tế có thể có nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn hơn; và để tránh các rủi ro bạn đọc nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Lawkey.

>>> Xem thêm: Những quy định mới nhất về kiểm toán nội bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *