Các mốc doanh nghiệp nộp báo cáo thuế năm 2019

Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp đối với nhà nước.Việc chậm nộp báo cáo thuế sẽ khiên các doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ cơ quan quản lý thuế.

Do vậy, dịch vụ kế toán giá rẻ Lawkey xin giới thiệu tới bạn đọc các mốc thời gian quan trọng mà doanh nghiệp cần nắm để thực hiện việc báo cáo thuế năm 2019 như sau:

Thứ nhất, nộp tờ khai lệ phí môn bài:

Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Trường hợp với các doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh… Với doanh nghiệp đã hoạt động thì thời hạn nộp là đến ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

Nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc tăng, giảm chi nhánh thì doanh nhiệp chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi bắt đầu kinh doanh và nộp tiền thuế hàng năm, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
Nếu trong năm có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 trong năm thay đổi và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, các mốc nộp báo cáo thuế khác trong năm:

Thời hạn nộp Trường hợp kê khai theo tháng Trường hợp kê khai theo Quý
1 20/01/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019
30/01/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018– Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

2 20/02/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019
3 20/03/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2019
31/03/2019 – Quyết toán thuế TNDN 2018– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

– Quyết toán thuế TNDN 2018– Quyết toán thuế TNCN 2018

– BCTC năm 2018 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2019)

4 20/04/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2019
30/04/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019 – Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

5 20/05/2019 Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2019
6 20/06/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2019
7 20/07/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2019
30/07/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019 – Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

8 20/08/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2019
9 20/09/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2019
10 20/10/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2019
30/10/2019 – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019 – Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

11 20/11/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019
12 20/12/2019 – Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

Trên đây là những chia sẻ của Lawkey – Công ty luật chuyên về kế toán thuế về các mốc thời gian quan trọng đối với việc nộp tờ khai báo cáo thuế dành cho các doanh nghiệp trong năm 2019.

>>> Xem thêm: Lệ phí môn bài và những điều cần biết về lệ phí môn bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *