Kế toán thuế Lawkey xin được phép hướng dẫn về cách viết hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận chuyển

Hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận chuyển

Đối với trường hợp bạn bán hàng mà kèm luôn dịch vụ vận chuyển thì viết hóa đơn như thế nào? Liệu có được viết trên cùng một hóa đơn hay phải ghi vào hai hóa đơn khác nhau?

Kế toán thuế Lawkey xin được phép hướng dẫn về cách viết hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận chuyển:

Các quy định về viết hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận chuyển:

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Đồng thời Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau về tiêu thức “ngày tháng năm”:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

– Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

      +) Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

      +) Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Như vậy:

– Nếu ngày bán hàng và ngày hoàn thành dịch vụ vận chuyển (hoặc ngày thu tiền dịch vụ vận chuyển) là trong cùng 1 ngày thì người bán hàng được lâp chung 1 hóa đơn

– Nếu ngày bán hàng và ngày hoàn thành dịch vụ vận chuyển  là 2 ngày ngày khác nhau thì người bán hàng bắt buộc phải lập 2 hóa đơn khác nhau.

Ví dụ hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng kèm dịch vụ vận chuyển:

Lawkey xin đưa ra các ví dụ cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Ngày bán hàng và ngày hoàn thành dịch vụ vận chuyển (hoặc ngày thu tiền dịch vụ vận chuyển) là cùng ngày:

Có thể thấy ở ví dụ trên đây: Người bán hàng là Lawkey Việt Nam đã bán hàng và vận chuyển hàng thành công cho khách hàng trong cùng một ngày là ngày 09/07/2019 nên được phép viết trong cùng một hóa đơn.

Trường hợp 2: Ngày bán hàng và ngày hoàn thành dịch vụ vận chuyển  là hai ngày ngày khác:

Còn dưới đây là ví dụ trong trường hợp ngày bán hàng là 09/07/2019 còn ngày chuyển hàng xong là ngày 15/07/2019.

Hóa đơn bán hàng – Ngày 09/07/2019

Hóa đơn dịch vụ vận chuyển – Ngày 15/07/2019

Trên đây là hướng dẫn viết hóa đơn bán hàng kèm chi phí dịch vụ chuyển hàng.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn ghi hóa đơn bán hàng qua điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *