tạm dừng hoạt động kinh doanh

Trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động và quản lý. Tuy nhiên các doanh nghiệp này lại không muốn tiến hành giải thể, biện pháp khắc phục hiệu quả lúc này chính là tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong vòng vài năm trở lại đây, mỗi năm số lượng doanh nghiệp tiến hành giải thể doanh nghiệp lên đến con số hàng trăm ngàn.

Trước những băn khoăn, lo lắng trên, trong bài viết dưới đây Công ty Tư vấn kế toán  LawKey sẽ cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

– Tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

– Xét tổng thể, việc tạm dừng hoạt động kinh doanh doanh của doanh nghiệp chưa chắc đã là một tín hiệu xấu hoàn toàn. Các doanh nghiệp có thể tạm thời dừng lại trong một giai đoạn khó khăn nhất định và khi đã ổn định thì tiếp tục trở lại hoạt động kinh doanh.

– Hiện nay, trong Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Các quy định hiện hành về tạm ngừng kinh doanh

2. Trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trình tự thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh không quá khó và phức tạp, nhưng nếu doanh nghiệp không nắm rõ các quy định của pháp luật cũng như trình tự, hồ sơ có liên quan thì sẽ ảnh hưởng, gây khó khăn, làm chậm thời gian muốn tạm dừng hoạt động.

2.1. Trình tự tiến hành tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Vì trong thời gian tạm ngừng doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh nghĩa nên doanh nghiệp cần nộp báo cáo thuế, để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể quản lí được tình hình hoạt động, sử dụng hóa đơn và việc đóng thuế của công ty.

– Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 15 ngày trước khi tiến hành thủ tục tạm  dừng hoạt động kinh doanh.

– Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh bao gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số của doanh nghiệp; ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương tương.

+ Tên ngày nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Các thông tin chi tiết: thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh.

+ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh.

+ Thông báo cơ quan thuế xác nhận công ty không nợ thuế đến thời điểm tạm ngừng kinh doanh

+ Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu Luật được doanh nghiệp giao để thực hiện thủ tục tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

– Sau khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kết quả đưa ra có thể có hai trường hợp như sau:

+ Cấp Giấy xác nhận về việc đăng ký tạm dừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lê.

+ Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ,  cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung.

2.2. Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không được quá một năm kể từ ngày bắt đầu tạm dừng kinh doanh. Sau khi thời hạn tạm dừng kinh doanh kết thức, doanh nghiệp được quyền gia hạn thêm 01 năm nữa nhưng tổng thời hạn tạm dừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Trên đây là một số các thông tin liên quan đến trình tự, thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Những điều bạn cần biết về doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *