Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC, NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, ngành hải quan đã tích cực đầu tư nguồn lực, nhân lực, cải cách các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ làm việc để đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để tăng năng suất hoạt động, ngành hải quan đã bố trị lực lượng, nhân lực vật lực để giải quyết các thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, vào ngày nghỉ, ngày lễ. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu các quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ.

Mục đích của việc thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ lễ, ngày lễ

Thực hiện thủ tục hải quan là điều bắt buộc đối với chủ sở hữu hàng hóa, chủ phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thời gian thực hiện thủ tục hải quan ảnh hưởng rất lớn đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Việc kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan, có thể gây ra những tổn thất vô cùng to lớn cho thương nhận là chủ sở hữu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như: hàng hóa bị hư hỏng, hàng hóa bị giao chậm tiến độ,…ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản, uy tín danh dự của thương nhận xuất khẩu, nhập khẩu Điều này đòi hỏi cần phải có một giải pháp giúp bảo đảm quyền lợi của người có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Để đảm bảo quyền và lợi ích cho các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan cần phải tiến hành thực hiện các thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ khi có yêu cầu. Với quy định trên đã tạo cơ sở bảo đảm cho hoạt đông xuất nhập khẩu được diễn ra tốt đẹp, thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích của các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ

Điều 4 Thông tư số 38/2017/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ như sau: “cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện vận tải hoặc trên cơ sở thông báo trước qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản (chấp nhận cả bản fax) của người khai hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Hải quan. Thông báo phải được gửi đến cơ quan hải quan trong giờ làm việc theo quy định. Ngay sau khi nhận được thông báo, cơ quan hải quan có trách nhiệm phản hồi cho người khai hải quan qua Hệ thống hoặc bằng văn bản về việc bố trí làm thủ tục hải quan vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc”.

Theo quy định, cơ quan hải quan sẽ tiến hành thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi người khai hải quan thực hiện gửi yêu cầu đến cơ quan hải quan. Thông báo yêu cầu làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ phải được gửi đến cơ quan hải quan trong giờ làm việc. Việc gửi thông báo có thể thực hiện qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan.

Sau khi tiếp nhận được thông báo yêu cầu thực hiên thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ, cơ quan hải quan phải có phản hồi cho người khai hải quan về việc bố trí làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ cho người khai hải quan qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định “đối với các cửa khẩu biên giới đất liền, việc thực hiện thủ tục hải quan vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc phải phù hợp với thời gian đóng, mở cửa khẩu theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới”. Như vậy, căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện tại từng cơ quan hải quan, việc tiến hành thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ tại mỗi nơi sẽ có sự khác nhau.

Liên quan đến quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ. Cần lưu ý đối với trường hợp cơ quan hải quan đang kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa mà hết giờ làm việc. Đối với trường hợp này theo quy định của pháp luật thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra tiếp cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra và không yêu cầu người khai hải quan phải có văn bản đề nghị.

Tìm hiểu thêm: Sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan 

Trên đây là những quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ. Lawkey gửi đến bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *