Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư theo quy định pháp luật mới nhất

Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư theo quy định pháp luật mới nhất

Việc đi đến quyết định có nên đầu tư cho dự án hay không là một quá trình dài nghiên cứu, đánh giá. Một trong các loại phí mà doanh nghiệp tư nhân phải nộp trong quá trình đầu tư dự án là phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư theo quy định pháp luật. Sau đây công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp xin gửi đến bài viết về phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư.

Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư theo quy định pháp luật bao gồm các loại phí: Phí thẩm định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, Phí thẩm định các đồ án quy hoạch, Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Phí thẩm định thiết kế cơ sở, Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

1. Người nộp phí và tổ chức thu phí thẩm định đầu tư

– Người nộp phí: Chủ đầu tư các dự án đầu đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp phí theo quy định pháp luật.

-Tổ chức thu phí: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại  Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.

2.Mức thu phí thẩm định đầu tư

– Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

-Xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu:

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng = Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu

-Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này nhưng tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án. Trường hợp đặc biệt, Bộ Xây dựng có đề án đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với từng dự án cụ thể.

-Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị mới được xác định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, trong đó tổng mức đầu tư được phê duyệt làm căn cứ tính thu phí không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trong dự án.

-Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng trên

-Xác định số tiền phí thẩm định thiết kế cơ sở phải thu: Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác theo quy định của Luật xây dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP , trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng (theo phân cấp) chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án thì mức thu phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án bằng 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu mức thu (kèm theo Thông tư số 209/2016/TT – BTC)

-Đối với những dự án đầu tư quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định hoặc có yêu cầu chuyên gia, tư vấn thẩm tra hoặc đã có thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí tương ứng quy định tại điểm 1, 2 Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT – BTC. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Trên đây là tư vấn của Lawkey. Lawkey là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế…Mọi thắc mắc cần tư vẫn và yêu cầu dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Phòng 1605 tầng 16 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

>>> Xem thêm: Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *