Chi nhánh công ty - Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty – Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Dựa trên nhu cầu phát triển thị trường, nắm vững thị trường không chỉ tại một địa điểm kinh doanh mà cần mở rộng ra nhiều địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố hoặc sang tỉnh, thành phố khác. Lúc …

Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp

Người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân; công ty trách nhiệm một thành viên có thể do một …