mã số thuế doanh nghiệp

Mã số thuế doanh nghiệp và cách đăng ký Mã số thuế doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp sau khi đã được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động chính thức đều cần phải đăng ký mã số thuế và được sự phê duyệt của cơ quan quản lý …

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực sở hữu công nghiệp hay được nhiều người biết đến với tên gọi sở hữu trí tuệ đang được quan tâm hơn. Việc Việt Nam mở cửa hội nhập yêu cầu phải tạo ra một môi trường pháp …

Các mốc doanh nghiệp nộp báo cáo thuế năm 2019

Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp đối với nhà nước.Việc chậm nộp báo cáo thuế sẽ khiên các doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ cơ quan quản lý thuế. Do vậy, dịch vụ …