Quy định của pháp luật Việt Nam về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trong thương mại

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ TẠM THỜI Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương …

Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với hàng hóa nhập khẩu

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC Biện pháp tự vệ là một trong ba biện pháp phòng vệ thương mại được WTO cho phép sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước sự gia tăng …

Sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử

SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Ngày nay, để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hải quan, mọi giấy tờ, hồ sơ hải quan đều được thực hiện thông quan mạng điện …

Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC, NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ Để đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, ngành hải quan đã tích cực đầu tư nguồn lực, …