Nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là gì? Đăng ký như thế nào?

Nhãn hiệu tập thể liệu có gì khác biệt với nhãn hiệu thông thường? Các bước để đăng ký nhãn hiệu tập thể là gì?

Hãy cùng tư vấn luật sở hữu trí tuệ Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ ( đặc điểm chung của nhãn hiệu) của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. ( Luật sở hữu trí tuệ 2005).

>>> Xem thêm: Quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ

Các bước đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể:

Chủ đơn chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn đăng ký. Bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau đây:

Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ bao gồm:

+ Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;

+ Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

+ Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu.

+ Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

+ Bản đồ xác định lãnh thổ (trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký và công bố đơn đăng ký:

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn đăng ký bảo hộ về việc có đủ điều kiện như hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…

Nếu đơn đăng ký đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị sửa đổi. Chủ đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ:

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu tập thể đăng ký. Ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu.

Lưu ý: Chủ đơn xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho tổ chức tập thể của mình.

>>> Xem thêm: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *