Chi nhánh công ty - Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Dựa trên nhu cầu phát triển thị trường, nắm vững thị trường không chỉ tại một địa điểm kinh doanh mà cần mở rộng ra nhiều địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố hoặc sang tỉnh, thành phố khác. Lúc đó, việc thành lập chi nhánh công ty là cần thiết.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Lawkey xin đưa ra những quy định pháp luật về thủ tục thành lập chi nhánh công ty.

Khái niệm chi nhánh công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty được thực hiện như sau:

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Thứ nhất là thông báo lập chi nhánh.

Trong thông báo thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết để tránh xảy ra sai sót: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên chi nhánh dự định thành lập; Địa chỉ trụ sở chi nhánh; Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; Thông tin đăng ký thuế; Họ, tên; nơi cư trú, chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai là bản quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; đối với công ty hợp danh thì bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

Thứ ba: Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

Thứ tư: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thẩm quyền nhận hồ sơ

Doanh nghiệp thành lập chi nhánh gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh có đầy đủ thông tin và yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ có trách nhiệm sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh của công ty ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Theo quy định pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Và gửi kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung về thành lập chi nhánh công ty. Để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Phòng 1704 tầng 17 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

>>> Xem thêm: Các quy định liên quan đến kiểm soát viên trong doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *