Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Hoạt động cho thuê lại lao động đang ngày càng phát triển hơn nữa. Vậy có những vấn đề nào cần quan tâm khi thành lập doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Hãy cùng tư vấn doanh nghiệp Lawkey tìm hiểu câu hỏi trên:

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

Theo Bộ Luật lao động năm 2012 thì :Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật liên quan, có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà thực hiện cung ứng người lao động của mình sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác (sau đây viết tắt là doanh nghiệp cho thuê lại lao động).

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Để được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

a) Là người quản lý doanh nghiệp;

b) Không có án tích;

c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Thứ hai, doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động một cách hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ cấp giấy phép cho thuê lại lao động:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

+ Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau:

a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đi với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp các văn bản nêu trên là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê:

Doanh nghiệp cho thuê có các trách nhiệm sau đây:

+ Niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho thuê.

+ Báo cáo đnh kỳ 06 tháng và năm về tình hình cho thuê lại lao động gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

+ Báo cáo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê theo các quy định khác.

Trên đây là những chia sẻ của Lawkey về hoạt động cho thuê lại lao động, để được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ trực tiếp.

>>> Xem thêm: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *