dịch vụ kế toán thuế giá rẻ

Dịch vụ kế toán thuế giá rẻ uy tín tại Hà Nội

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, vai trò của kế toán trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Thông qua báo cáo thuế, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi được tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình. Nắm bắt xu hướng này, chúng tôi đem đến cho khách hàng những dịch vụ kế toán thuế giá rẻ tốt nhất với chi phí cạnh tranh nhất bằng đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm, đã tham gia làm dịch vụ cho hàng trăm công ty, nắm bắt rất rõ về nghiệp vụ cũng như luôn luôn cập nhập các luật kế toán mới nhất.

Sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới khách hàng cái nhìn tổng quan về công việc dịch vụ kế toán thuế giá rẻ.

1. Các loại thuế doanh nghiệp cần quan tâm mà dịch vụ kế toán thuế giá rẻ hạch toán cho doanh nghiệp

Các loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm bao gồm 

1.1 Thuế giá trị gia tăng:

Hình thức:

Kê khai theo tháng; quý:

Áp dụng khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống;

Trường hợp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý;

Kê khai theo từng lần phát sinh:

Áp dụng khi người nộp thuế kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính;

Trường hợp việc kê khai thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng thì có thể chuyển sang kê khai theo tháng.

Hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng bao gồm:

Kê khai theo tháng, quý:

Theo phương pháp khấu trừ thuế:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu số 01-4A/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTCP (nếu có phát sinh);

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03 hoặc 04, 05/GTGT ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC.

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Hình thức:

Kê khai tạm tính theo quý;

Với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác: kê khai theo từng lần phát sinh;

Nếu doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế tới các thời điểm trên.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kê khai tạm tính theo quý:

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN;

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

Kê khai thu nhập chuyển nhượng bất động sản:

Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản thì có thể áp dụng phương pháp kê khai theo quý, sử dụng mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm nêu trên;

Một hoặc một số phụ lục kèm tờ khai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển lỗ, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp đã được nộp ở nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, sử dụng quỹ khoa học – công nghệ, giao dịch liên kết, tính nộp thuế của doanh nghiệp có đơn vị hoạch toán trực thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính…

1.3 Thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 156/2013/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một nghĩa vụ thuộc về phái doanh nghiệp khi chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên của mình.

Hình thức:

Kê khai theo tháng: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh có số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên;

Kê khai theo quý: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh có số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân dưới 50 triệu đồng;

Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và áp dụng trong trường hợp quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

Hồ sơ khai thuế tháng, quý:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Hồ sơ khai quyết toán thuế:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC.

1.4 Thuế môn bài:

Hình thức:

Nộp hằng năm;

Doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Chỉ cần kê khai lại nếu có thay đổi về mức thuế môn bài;

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Dịch vụ kế toán thuế giá rẻ mà công ty cung cấp đến cho khách hàng

Tùy vào từng loại đối tượng khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp đang hoạt động thì công ty sẽ có những cách làm việc khác nhau với dịch vụ kế toán thuế giá rẻ.

2.1 Các công việc dịch vụ kế toán thuế giá rẻ thực hiện đối với doanh nghiệp vừa thành lập

 • Tư vấn tổng quan để doanh nghiệp nắm được tổng quan về thủ tục thuế ban đầu phải thực hiện;
 • Cung cấp cho doanh nghiệp chữ ký số với giá ưu đãi nhất;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các loại tài khoản như: tài khoản thuế điện tử, tải khoản nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn và đăng ký phương pháp tính thuế GTGT cho doanh nghiệp;
 • Đặt in,hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;
 • Đặt in hóa đơn hoặc cung cấp hóa điện tử;
 • Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế cho công ty mới thành lập

2.2. Các công việc dịch vụ kế toán thuế giá rẻ thực hiện trong năm

 • Tiếp nhận hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán của Doanh Nghiệp.
 • Lập tờ kê khai tháng/quý
 • Kê khai năm (nộp thuế môn bài, tờ khai quyết toán TNDN năm, tờ khai thuế TNCN…); Báo cáo tài chính năm…
 • Lập bảng trích khấu hao TSCĐ, xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu nếu có sản xuất kinh doanh.
 • Tập hợp chứng từ phản ánh vào sổ sách làm căn cứ tạm tính thuế và hồ sơ khai thuế.
 • Khóa sổ, đối chiếu số liệu giữa sổ sách và thực tế với hồ sơ khai thuế.
 • In sổ, sắp xếp, phân loại chứng từ hoàn tất các thủ tục hành chính và đưa vào lưu trữ.
 • Hỗ trợ giải đáp tư vấn Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn đầu ra, đầu vào hợp lý nhất.

Và hàng loạt công việc, nghiệp vụ khác mà chúng tôi cung cấp khi Quý khách sủ dụng dịch vụ kế toán thuế giá rẻ của chúng tôi. Lựa chọn kế toán từ chúng tôi là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất để gỡ rối cho doanh nghiệp của bạn.

Trên đây là thông tin về dịch vụ kế toán thuế giá rẻ của Lawkey. Để biết thêm chi tiết vui về các dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán thuế giá rẻ lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1605 tầng 16 tòa nhà B10B, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý với dịch vụ kế toán trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *