cha-me-khong-ket-hon-co-khai-sinh-day-du-ten-cha-me-duoc-khongcha-me-khong-ket-hon-co-khai-sinh-day-du-ten-cha-me-duoc-khong

Cha, mẹ không kết hôn có khai sinh đầy đủ tên cha, mẹ được không?

Hiện nay có nhiều cặp cha mẹ sống chung với nhau như vợ chồng nhưng lại không tiến hành đăng ký kết hôn. Vậy cha, mẹ không kết hôn có khai sinh đầy đủ tên cha, mẹ được không?

Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Đây là một trường hợp đặc biệt đã được quy định cụ thể tại Luật Hộ tịch 2014, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Thông tư 15/2015/TT-BTP. Theo đó, trường hợp cha mẹ của trẻ nếu chưa đăng ký kết hôn thì sẽ thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con:

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Trong đó, chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh:

Trong trường hợp này, bạn có thể thực hiện kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh cho cháu. Cụ thể Điều 12 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định như sau:

“Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định nêu tại Điều 11 Thông tư này.

2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịchtrong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.”

Trên đây là tư vấn của Lawkey về câu hỏi “Cha, mẹ không kết hôn có khai sinh đầy đủ tên cha, mẹ được không?”

>>> Xem thêm: Lương thấp hơn chồng có quyền nuôi con hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *