Luật sư tư vấn các vấn đề về luật lao động bảo hiểm như: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc, trợ cấp thất nghiệp, chế độ thai sản,..

Thời gian thử việc được pháp luật quy định như thế nào?

Thời gian thử việc được pháp luật quy định như thế nào? Nếu vi phạm các quy định liên quan đến thử việc thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu qua …