Luật sư tư vấn luật miễn phí: Tư vấn luật qua điện thoại, tư vấn luật đất đai, tư vấn luật hôn nhân và gia đình, tư vấn thủ tục ly hôn, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật xuất nhập khẩu…

Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được tổ chức theo hai loại hình: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hai mô hình công …

Những trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Những trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp pháp luất quy định không có quyền thành lập doanh nghiệp cũng như góp vốn, mua cổ phần, mua phần …

Chi nhánh công ty - Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty – Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Dựa trên nhu cầu phát triển thị trường, nắm vững thị trường không chỉ tại một địa điểm kinh doanh mà cần mở rộng ra nhiều địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố hoặc sang tỉnh, thành phố khác. Lúc …

Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp

Người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể là tổ chức, cá nhân; công ty trách nhiệm một thành viên có thể do một …