Luật sư, kế toán thuế tư vấn các vấn đề về kế toán, thuế: Tư vấn thủ tục thuế, luật thuế, các vấn đề kế toán…

Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư theo quy định pháp luật mới nhất

Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư theo quy định pháp luật mới nhất

Việc đi đến quyết định có nên đầu tư cho dự án hay không là một quá trình dài nghiên cứu, đánh giá. Một trong các loại phí mà doanh nghiệp tư nhân phải nộp trong quá trình đầu tư …