Dịch vụ xin các loại giấy phép: Giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu, giấy chứng nhận cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép trung tâm du học…

Tư vấn giấy phép Lawkey xin đưa ra hướng dẫn về thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh rượu theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Hướng dẫn thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi giấy phép kinh doanh rượu

Bạn đang muốn kinh doanh bán lẻ rượu hay sản xuất rượu công nghiệp nhưng không biết thủ tục xin giấy phép kinh doanh như thế nào? Bạn muốn được cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh rượu? …